Aktuellt


8 augusti 2020 - Årsmöte  kl 10
Kallelse har gått ut till alla medlemmar på mail. Pga rådande läge så kommer mötet att ske utomhus hos Clas Gunther se adress i Facebook-gruppen. 

Hösten 2019 - Nya skyltar ute vid inloppet av kanalen
I och med att det är viktigt att hålla 3 knop i kanalen har ytterligare knop-skyltar satts upp i inloppet från havet. 

Vattendjup (datum)
Vattendjupet mättes den XX och är XX (ska uppdateras inom kort, 2020-08-08)

Hösten 2019 - Hjälp sjön med fosfatfritt! 
Vårt vatten i sjön är bra, men den har för mycket näring i sig har prover visat. Vad den inte behöver är att vi tvättar och diskar med vanligt fosfat-tvättmedel. Använd istället fosfatfritt tvättmedel så blir din tvätt ren och sjön mår bra. Fiskarna kommer tillbaka, algerna får mindre gödning och vi kan bada utan kill på magen. Vattnet är medelhårt på Blidö och vi behöver inte tvätta med fosfat för att det ska bli rent. Prova själv!