Vattendjup

 

FÖRENINGEN FÖR SIKMARSUNDETS  BEVARANDE  BLIDÖ

Mätningar av vattendjup i kanalen har utförts årligen med mätsticka.
Mätningarna utförda med början från Sikmarfladen och Bodaviken.
Då mätningarna ej har utförts på exakt samma ställen är denna jämförelse ej helt relevant.

Nedan ligger år 2014  – 2017  mätresultat som en fil som du kan klicka på

Vattendjup FFSB 2017

Vattendjup FFSB 2015—-

FFSB Vattendjup 2014


Mätningar av vattendjup i kanalen har utförts med mätsticka och ekolod.
Vattenståndet 2013-07-29 (kl 14.00) var 7 centimeter under normalt i Stockholm enligt SMHI
Ingen justering av mätvärdena har gjorts med tanke på vattenståndet.
Arbetet är utfört av Håkan Gustavsson.
Mätningarna utförda med början från Sikmarfladen och Bodaviken.
Då mätningarna ej har utförts på exakt samma ställen är denna jämförelse ej helt relevant.
Plats
Sikmaröfladen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Slangen, vänstra sidan 1,55 1,35 1,53 1,80 1,60 2,00 2,30 1,60
Slangen,          mitten 1,65 1,75 1,63 2,00 1,75 2,10 1,60 1,60
Inloppet till första sjön, vänstra sidan 1,45 1,55 1,53 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50
Inloppet till första sjön, mitten 1,65 1,85 1,63 1,70 1,70 1,65 1,50 1,70
Inloppet till första sjön, högra sidan ,röret 1,65 1,65 1,58 1,40 1,40 1,40 1,20 1,40
Första sjön mitten 1,65 1,70 1,63 1,70 1,70 1,70 2,20 1,60
Första sjön högra sidan 1,45 1,55 1,43 1,50 1,50 1,60 1,20 1,40
Första sjön vänstra sidan röret 1,35 1,65 1,58 1,40 1,35 1,50 1,50 1,35
Snusberget, mitten 2,05 1,95 1,75 1,95 1,90 2,00 1,70 1,85
Snusberget, högra sidan 1,85 1,85 2,10 1,70 1,65 1,70 1,60 1,70
Snusberget, vänstra sidan 1,85 1,95 1,95 1,80 1,75 1,70 1,60 1,65
Vid bryggan mitten 1,55 1,60 1,55 1,65 1,60 1,60 1,40 1,60
Början av yttre kanalen, mitten 1,75 2,05 1,60 1,90 1,80 1,75 1,50 1,60
Början av yttre kanalen, högra sidan 1,85 1,85 1,70 1,60 1,55 1,50 1,40 1,45
Början av yttre kanalen, vänstra sidan 1,75 1,95 1,75 1,80 1,60 1,60 1,40 1,45
Yttre kanalen , mitten 1,75 1,95 1,85 1,90 2,00 1,80 1,60 1,80
Yttre kanalen, högra sidan 1,75 1,60 1,45 1,80 1,70 1,60 1,70 1,70
Yttre kanalen , vänstra sidan 1,75 2,00 1,55 1,90 1,60 1,80 1,70 1,40
Vid skylten längst ut, högra sidan 1,85 2,00 1,65 1,80 1,60 1,70 1,60 1,70
Vid skylten längst ut, mitten 1,85 1,80 1,85 1,90 1,95 1,95 1,60 1,75
Vid skylten längst ut, vänstra sidan 1,85 1,80 1,85 1,90 1,95 1,80 1,70 1,65
Genomsnittligt djup 21 ställen 1,71 1,78 1,67 1,75 1,67 1,71 1,60 1,59
Bodaviken (rännan) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mitt emot  Bjurling;
Vänstra sidan 1,50 1,70 1,60 1,40 1,50 1,40 1,40 1,40
Mitten 1,65 1,65 1,65 1,70 1,65 1,60 1,50 1,50
Högra sidan 1,60 1,45 1,65 1,60 1,70 1,60 1,50 1,50
Mitt emot Chamberlin;
Vänstra sidan 1,50 1,75 1,65 1,55 1,70 1,70 1,40 1,50
Mitten 1,65 1,85 1,75 1,85 1,80 1,85 1,80 1,70
Högra sidan 1,70 1,65 1,75 1,70 1,80 1,70 1,60 1,70
Utloppet;
Vänstra sidan 1,80 1,95 1,95 1,80 2,00 2,00 1,40 1,80
Mitten 1,90 1,90 1,95 2,05 2,10 2,10 1,60 1,90
Högra sidan 1,90 1,80 1,95 1,95 2,10 2,20 1,80 1,85
Genomsnittligt djup 9 ställen 1,61 1,68 1,77 1,73 1,82 1,79 1,56 1,65

Vattendjup

Mätningar av vattendjup i kanalen har utförts med mätsticka och ekolod.
Vattenstånd : 2012-07-21 var 20 centimeter över normalt i Stockholm enligt SMHI
20 cm har alltså dragits ifrån det uppmätta värdet.
Arbetet är utfört av Håkan Gustavsson och Gunnar Tenggren.
Mätningarna utförda med början från Sikmarfladen och Bodaviken.
Då mätningarna ej har utförts på exakt samma ställen är denna jämförelse ej helt relevant.
Plats
Sikmaröfladen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Slangen, vänstra sidan 1,55 1,35 1,53 1,80 1,60 2,00 2,30
Slangen,          mitten 1,65 1,75 1,63 2,00 1,75 2,10 1,60
Inloppet till första sjön, vänstra sidan 1,45 1,55 1,53 1,60 1,50 1,50 1,50
Inloppet till första sjön, mitten 1,65 1,85 1,63 1,70 1,70 1,65 1,50
Inloppet till första sjön, högra sidan ,röret 1,65 1,65 1,58 1,40 1,40 1,40 1,20
Första sjön mitten 1,65 1,70 1,63 1,70 1,70 1,70 2,20
Första sjön högra sidan 1,45 1,55 1,43 1,50 1,50 1,60 1,20
Första sjön vänstra sidan röret 1,35 1,65 1,58 1,40 1,35 1,50 1,50
Snusberget, mitten 2,05 1,95 1,75 1,95 1,90 2,00 1,70
Snusberget, högra sidan 1,85 1,85 2,10 1,70 1,65 1,70 1,60
Snusberget, vänstra sidan 1,85 1,95 1,95 1,80 1,75 1,70 1,60
Vid bryggan mitten 1,55 1,60 1,55 1,65 1,60 1,60 1,40
Början av yttre kanalen, mitten 1,75 2,05 1,60 1,90 1,80 1,75 1,50
Början av yttre kanalen, högra sidan 1,85 1,85 1,70 1,60 1,55 1,50 1,40
Början av yttre kanalen, vänstra sidan 1,75 1,95 1,75 1,80 1,60 1,60 1,40
Yttre kanalen , mitten 1,75 1,95 1,85 1,90 2,00 1,80 1,60
Yttre kanalen, högra sidan 1,75 1,60 1,45 1,80 1,70 1,60 1,70
Yttre kanalen , vänstra sidan 1,75 2,00 1,55 1,90 1,60 1,80 1,70
Vid skylten längst ut, högra sidan 1,85 2,00 1,65 1,80 1,60 1,70 1,60
Vid skylten längst ut, mitten 1,85 1,80 1,85 1,90 1,95 1,95 1,60
Vid skylten längst ut, vänstra sidan 1,85 1,80 1,85 1,90 1,95 1,80 1,70
Genomsnittligt djup 21 ställen 1,71 1,78 1,67 1,75 1,67 1,71 1,60
Bodaviken (rännan) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mitt emot  Bjurling;
Vänstra sidan 1,50 1,70 1,60 1,40 1,50 1,40 1,40
Mitten 1,65 1,65 1,65 1,70 1,65 1,60 1,50
Högra sidan 1,60 1,45 1,65 1,60 1,70 1,60 1,50
Mitt emot Chamberlin;
Vänstra sidan 1,50 1,75 1,65 1,55 1,70 1,70 1,40
Mitten 1,65 1,85 1,75 1,85 1,80 1,85 1,80
Högra sidan 1,70 1,65 1,75 1,70 1,80 1,70 1,60
Utloppet;
Vänstra sidan 1,80 1,95 1,95 1,80 2,00 2,00 1,40
Mitten 1,90 1,90 1,95 2,05 2,10 2,10 1,60
Högra sidan 1,90 1,80 1,95 1,95 2,10 2,20 1,80
Genomsnittligt djup 9 ställen 1,61 1,68 1,77 1,73 1,82 1,79 1,56

 

 

 

 

FÖRENINGEN FÖR SIKMARSUNDETS VATTENDJUP
BEVARANDE 2011-08-04
BLIDÖ
Mätningar av vattendjup i kanalen har utförts med mätsticka.
Vattenstånd : 2010-08-04 var två centimeter under normalt i Stockholm enligt SMHI
Arbetet är utfört av Håkan Gustavsson, Lars Gustavsson och Gunnar Tenggren.
Mätningarna utförda med början från Sikmarfladen och Bodaviken.
Då mätningarna ej har utförts på exakt samma ställen är denna jämförelse ej helt relevant.
Plats
Sikmaröfladen 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Slangen, vänstra sidan 1,55 1,35 1,53 1,80 1,60 2,00
Slangen,          mitten 1,65 1,75 1,63 2,00 1,75 2,10
Inloppet till första sjön, vänstra sidan 1,45 1,55 1,53 1,60 1,50 1,50
Inloppet till första sjön, mitten 1,65 1,85 1,63 1,70 1,70 1,65
Inloppet till första sjön, högra sidan ,röret 1,65 1,65 1,58 1,40 1,40 1,40
Första sjön mitten 1,65 1,70 1,63 1,70 1,70 1,70
Första sjön högra sidan 1,45 1,55 1,43 1,50 1,50 1,60
Första sjön vänstra sidan röret 1,35 1,65 1,58 1,40 1,35 1,50
Snusberget, mitten 2,05 1,95 1,75 1,95 1,90 2,00
Snusberget, högra sidan 1,85 1,85 2,10 1,70 1,65 1,70
Snusberget, vänstra sidan 1,85 1,95 1,95 1,80 1,75 1,70
Vid bryggan mitten 1,55 1,60 1,55 1,65 1,60 1,60
Början av yttre kanalen, mitten 1,75 2,05 1,60 1,90 1,80 1,75
Början av yttre kanalen, högra sidan 1,85 1,85 1,70 1,60 1,55 1,50
Början av yttre kanalen, vänstra sidan 1,75 1,95 1,75 1,80 1,60 1,60
Yttre kanalen , mitten 1,75 1,95 1,85 1,90 2,00 1,80
Yttre kanalen, högra sidan 1,75 1,60 1,45 1,80 1,70 1,60
Yttre kanalen , vänstra sidan 1,75 2,00 1,55 1,90 1,60 1,80
Vid skylten längst ut, högra sidan 1,85 2,00 1,65 1,80 1,60 1,70
Vid skylten längst ut, mitten 1,85 1,80 1,85 1,90 1,95 1,95
Vid skylten längst ut, vänstra sidan 1,85 1,80 1,85 1,90 1,95 1,80
Genomsnittligt djup 21 ställen 1,71 1,78 1,67 1,75 1,67 1,71
Bodaviken (rännan) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mitt emot  Bjurling;
Vänstra sidan 1,50 1,70 1,60 1,40 1,50 1,40
Mitten 1,65 1,65 1,65 1,70 1,65 1,60
Högra sidan 1,60 1,45 1,65 1,60 1,70 1,60
Mitt emot Chamberlin;
Vänstra sidan 1,50 1,75 1,65 1,55 1,70 1,70
Mitten 1,65 1,85 1,75 1,85 1,80 1,85
Högra sidan 1,70 1,65 1,75 1,70 1,80 1,70
Utloppet;
Vänstra sidan 1,80 1,95 1,95 1,80 2,00 2,00
Mitten 1,90 1,90 1,95 2,05 2,10 2,10
Högra sidan 1,90 1,80 1,95 1,95 2,10 2,20
Genomsnittligt djup 9 ställen 1,61 1,68 1,77 1,73 1,82 1,79

Föreningen för Sikmarösundets bevarande