FFSB Styrelse

Detta är den valda styrelsen

Ordinarie ledamöter

Ordförande                Ola Thunfors

Vice Ordförande     Per Enocsson

Sekreterare                Håkan Gustavsson

Kassör                           Clas Günther

Övriga                           Mats Hedström,

Suppleanter               Kristina Öberg, Jan Nygren

Revisorer                   Olle Josephsson   Annika Bjurling,

 

Revisorssuppleanter  Gudrun Lundgren, Petra Nilsson

Valberedning             Mats Hammarlund, Mats Hollander, Robert Stier

Föreningen för Sikmarösundets bevarande