Kanalen

Rakt in i Blidö från söder går Sikmarökanalen, från Svartlögafjärden in till Sikmarfladen. Sikmarökanalen är 1650 meter lång och 10 meter bred. Den håller ett djup på 1,85 meter vid medelvattenstånd.Två kraftledningar går över kanalen, den ena på 11,5 meter och den andra på 10 meter.

 

Föreningen för Sikmarösundets bevarande