Anslutningsavgift

Anslutningsavgift nya medlemmar

Årsmötet fastställde anslutnings- och årsavgifter enligt styrelsens förslag.
Anslutningsavgiften är därmed 2.000 kr för nyttjare med båtplats inom verksamhetsområdet samt 8.000 kr för fastighetsägare inom verksamhetsområdet.

Föreningen för Sikmarösundets bevarande