Arbetsdagar

Arbetsdagar

Under ett verksamhetsår så kallar FFSB till två till tre arbetsdagar. Syftet med dessa arbetsdagar är att säkerställa kanalens goda standard och arbeten som utföres är

  • Underhåll av bojar och linor inne i kanalen
  • Underhåll av flotte plus bojar i Bodaviken
  • Bortagande av vass med hjälp av föreningens vassröjningsaggregat
  • Rensing av alger i den gemensamma farleden inne i Bodaviken

Arbetsdagarna har också till syfte att främja gemenskapen mellan föreningens medlemmar och är ett trevligt inslag utan att vara alltför betungande. Föreningen ”bjuder” alltid på förtäring i samband med arbetsdagarna.

 

Därutöver har de senaste årens negativa utveckling av alger och den resulterande algmattan inne i främst Bodaviken men som också tycks sprida sig längre söderut skapat behov av ytterligare insatser.

 

2018

En  arbetsdag  är planerad

Årets första arbetsdag är ännu inte bestämd till

 

Föreningen för Sikmarösundets bevarande