Algrensning

 

Algrensning Bodaviken  ÅR 2018

FFSB  kommer även i år att genomföra Algrensning i Bodaviken och Kanalen.   Den är tänkt att utföras under två dagar , 25-26  juli 2018.

Vi gör det enkelt för oss i​ år ​och antar att du som beställde algrensning förra året ​​2017 vill ha samma antal timmar utförda i år 2018.  Om inte var snäll och meddela​ mig så kan jag ändra din gamla beställning.  För dig som inte beställde algrensing förra året så får du skicka in en beställning så lägger jag till dig på listan.

  • Din ifyllda beställning skickar du med brev senast den 29 juni      2018 till FFSB c/o Ola Thunfors, Hagudden 9, 760 17 Blidö, som administrerar kontakten med Svensk Vassklippning AB

Liksom tidigare år är det bolaget Svensk Vassklippning AB som är vår entreprenör. Dom har inte höjt priset som är 1 250 kr inklusive moms. Föreningen står för etableringskostnaden och Gunnar Tenggren för ev. logi av entreprenören.​

 Historik

FFSB har  under 2008, 2009, 2010 , 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016 och 2017 bekostat algklippning av farleden inne i Bodaviken. Det är ännu för tidigt att se det långsiktiga resultatet men vi kan konstatera att våra båtar nu kan ta sig fram utan risk för motorstopp.
I FFSB  budget för år 2017/2018 finns pengar avsatt för algrensning etc. i farleden i Bodaviken och i kanalen.

FFSB styrelse har beslutat att endast utföra algrensning och  bokat entreprenören Svensk Vassklippning AB för Algklippning den 25- 26 juli 2018.

FFSB åtagande är liksom föregående år att stå för kostnaden för rensning av farleden i Bodaviken från alger samt  för entreprenörens  etableringskostnad  samt att  administrera  medlemmarnas beställningar hos Svensk Vassklippnings AB.   Däremot kommer entreprenören att fakturera dig som beställer direkt.
Vi bedömer att drygt en och en  halv dag kommer att vara tillgänglig för Dig som strandtomtägare respektive bryggägare.  Via  beställningsformulär kan du boka algrensing av din farled  med följande villkor:

  •  Du bokar en hel timme som inkluderar algklippning och ihopsamling till en kostnad av 1 250 kronor inkl. resekostnader . För att förenkla hanteringen så kan du endast boka hela timmar en eller flera.
  • Din beställning är juridiskt bindande gentemot Svensk Vassklippning AB  En timmes algklippning inklusive ihopsamling avverkar ca 333 kvm och kostar  1 250 kronor.
  • Du beställer en yta som sträcker sig från din tomt ut till farleden där rektangels bredd markeras med väl synliga pinnar på din tomt och där rektangels längd är avståndet från din strand ut till farleden.
  • Du markerar också var du önskar att de ihopsamlade algerna skall läggas på din tomt
  • Det rekommenderas att du är på plats under algklippningen så att inga onödiga missförstånd uppstår samt att du anger ditt mobiltfnr på beställningsblanketten.
  • Det kan vara lämpligt/möjligt  att du samverkar med din granne för att få bästa utnyttjande av algklippningen och att ni gör en gemensam beställning
  • Svensk Vassklippning AB fakturerar dig direkt.

 

 

FFSB BESTÄLLNING AV ALGRENSNING sommaren 2018

ÄGANDERÄTTSFÖRHÅLLANDEN

Fastighetsbeteckning: ……………………………………………………………………………………………….

Strandfastighet: ………………………………(Ja/Nej) Bryggfastighet (servitut)……………………………..(Ja/nej)

Samfällighet: ………………………………(Ja/Nej)

Fastighetsägare: …………………………………………………………………………………………………….

Beställare: …………………………………………………………………………………………………………………..

Beställarens adress: …………………………………………………………………………………………………..

Mobiltfn : ………………………………E-mailadress: …………………………………………………

ALGRENSNINGENS OMFATTNING

Bredd meter : …………..m

Längd (Avstånd ut till Farleden i Bodaviken) meter: …………..m

Total yta kvm: (längd * Bredd) ….……….kvm

Tidsåtgång : (Total yta / 333) ……………………….rundas till heltimma …………………………………..

Antal timmar Du beställer : ………………………………………………

Din Total kostnad: ( Tidsåtgång * 1.250 kronor ) ….. ………Kronor

Din beställning är bindande gentemot Svensk Vassklippning AB

Ort och Datum: ………………………………………………………………………………………………………..

Namnteckning beställare: ………………………………………………………

Lämna ett svar

Föreningen för Sikmarösundets bevarande